Ola! Son Miguel

A miña vida académica fora da música levoume a estudar os tres ciclos profesionais da familia do Turismo; Xestión de Aloxamentos, Guía, asistencia e información turística e Axencia de viaxes e xestión de eventos. Tamén cursei o primer ano do Grado en Recursos Humanos e Relacións Laborais na Uvigo. Dende Read more…