O Museo na praza busca servir de dinamizador da cultura no rural galego apostando polo emprego das novas tecnoloxías en ferramentas de divulgación e no propio deseño dos espazos do museo.

Todo isto sacando proveito das posibilidades que ofrece contar cun dispositivo móbil e a súa capacidade de adaptación o entorno e o público o que está dirixido a actividade.


En Galicia contamos con innumerables vilas de pequeno tamaño. Moitas delas non gozan da suficiente capacidade económica para manter unha forte inversión continuada en cultura e novas tecnoloxías.

Para promover actividades culturais moitas veces precisan de realizar desprazamentos, o cal implica un gasto de transporte coa seu correspondente impacto ambiental. 

Caravan

Por iso xurde este proxecto, co fin de facer a cultura atractiva a poboación, baseándose para acadar isto no emprego de novas tecnoloxías, que permitan deseñar experiencias máis personalizadas fomentando así unha cultura máis adaptada as realidades do S. XXI.

No apartado físico do proxecto temos deseñado un prototipo de Museo rodante, xa que creemos que unha parte moi importante para nós e conseguir levar o patrimonio e a realidade virtual a todos os recunchos de Galicia.