OMUSEO

The fundamental pillars

Technology

Emprego de ferramentas
VR

Divulgación

Accesibilidade das
experiencias

Patrimonio

Posta en valor dos
recursos

Equipo

Os que fan posible este proxecto
Miguel Rouco Padín

Miguel Rouco Padín

Incubado

Membro da incubadora do Lug2 dentro do programa europeo AYCH.

News

Latest articles

A continua reinvención

Este 2020 seguramente pase a historia como un dos períodos máis complexos para a humanidade, o Covid-19 está a supor unha crise no aspecto sanitario, económico e tamén cultural. Ante esta situación cabe preguntarse se Read more…

Ola! Son Miguel

A miña vida académica fora da música levoume a estudar os tres ciclos profesionais da familia do Turismo; Xestión de Aloxamentos, Guía, asistencia e información turística e Axencia de viaxes e xestión de eventos. Tamén Read more…