O museo na praza

The fundamental pillars

Technology

Emprego de ferramentas
VR

Divulgación

Accesibilidade das
experiencias

Patrimonio

Posta en valor dos
recursos

Distintas formas de experimentar

nature-forest-trees-park-38136
paintings-in-side-room-1839919

News

Latest articles

A continua reinvención

Este 2020 seguramente pase a historia como un dos períodos máis complexos para a humanidade, o Covid-19 está a supor unha crise no aspecto sanitario, económico e tamén cultural. Ante esta situación cabe preguntarse se Read more…

Ola! Son Miguel

A miña vida académica fora da música levoume a estudar os tres ciclos profesionais da familia do Turismo; Xestión de Aloxamentos, Guía, asistencia e información turística e Axencia de viaxes e xestión de eventos. Tamén Read more…